เปรียบเทียบ SDHC class 10 กับ 4


วันนี้ซื้อ SDHC class 10 เอามาใช้กับ Raspberry Pi และนี่คือการเขียน image ลงการ์ด

SDHC class 10

kobayashimaru:tmp cwt$ pv -tpreb rpfr-f18-final.img |dd of=/dev/rdisk2 bs=64m
2.93GiB 0:04:30 [11.1MiB/s] [==================================================>] 100%           
0+48000 records in
0+48000 records out
3145728000 bytes transferred in 270.492852 secs (11629616 bytes/sec)

SDHC class 4

kobayashimaru:tmp cwt$ pv -tpreb rpfr-f18-final.img |dd of=/dev/rdisk2 bs=64m
2.93GiB 0:10:26 [4.79MiB/s] [==================================================>] 100%           
0+48000 records in
0+48000 records out
3145728000 bytes transferred in 627.033449 secs (5016842 bytes/sec)

อันแรก class 10 คิดความเร็วถ้วนๆ ก็เขียนได้ 11MB/s (เมกกะไบต์ต่อวินาที)
อันที่สอง class 4 คิดความเร็วถ้วนๆ อีกเช่นกันได้ 5MB/s (เมกกะไบต์ต่อวินาที)

ตัดสินใจเลือกกันไม่ยากเลยใช่ไหม

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

Docker vs VM vs LXC

เลิกใช้รหัสผ่านแล้วมาใช้วลีผ่านกันเถอะ

Google Apps ไม่ฟรี หนีซบ Microsoft